Moet ik een kaartje kopen voor het Blauwe As Festival?

Nee, het Blauwe As Festival en de (sport)activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Wat zijn de huisregels tijdens het festival?

Het BlauweAs Festival is GRATIS toegankelijk voor iedereen! Het festival wordt mogelijk gemaakt door subsidiegevers, De gemeente Assen en diverse sponsoren. Maar ook door de opbrengsten uit de verkoop van drank en eten op het festival terrein. Daarom en uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om drank en etenswaren mee te nemen op het festivalterrein. Uiteraard bieden wij jou op het festivalterrein een breed en aantrekkelijk assortiment drank- en etenswaren tegen een normale festival prijs.

MILIEU 

Wij doen een dringend beroep op alle bezoekers het festivalterrein schoon te houden en gebruik te maken van de afvalbakken die in ruime mate op het terrein aanwezig zijn.

TOEZICHT EN VEILIGHEID 

Het Blauwe As Festival werkt nauw samen met politie en beveiliging. Bij de toegangspoorten wordt controle uitgevoerd op meegebrachte drank- en etenswaren. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden. Agressief en/ of intimiderend gedrag wordt niet geaccepteerd. Wanneer je je niet houdt aan de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in het kader van de openbare orde, kun je van het festivalterrein worden verwijderd.

BETREDEN OP EIGEN RISICO 

Het bezoek aan het festival geschiedt op eigen risico: de organisatie is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van letsel of diefstal. Het festival terrein bevind zich op een locatie met veel open water. Ouders met kleine kinderen moeten hier extra alert op zijn. Dit geldt eveneens voor personen die niet kunnen zwemmen!

FLYEREN VERBODEN 

Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan flyers of andere zaken uit te delen op en rondom het festivalterrein.

GEBRUIK VAN FOTO’S EN FILMS 

Door het betreden van het festivalterrein wordt toestemming gegeven voor het gebruik van de door of namens de organisatie gemaakte foto’s en of films voor publicitaire doeleinden.

ALCOHOL 

Het is bij wet verboden drank te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Wij zien daar als organisatie streng op toe. Bij constatering van wederverkoop of het doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar volgt verwijdering van het terrein.

SANITAIR 

Op het terrein zijn verschillende sanitaire voorzieningen. Deze voorzieningen worden onderhouden. Wildplassen is op of om het terrein niet toegestaan. Wij vragen een kleine vergoeding voor de service.

EHBO 

Centraal op het festivalterrein staat een EHBO post. Organisator verzoekt het publiek alle medewerking te verlenen bij het werk van de EHBO medewerkers en alle andere hulpdiensten.

FIETSENSTALLING 

Het Blauwe As festival heeft een aantal fietsenstallingen ingericht in de nabijheid van elke toegangspoort. Ze zijn gratis, maar voor eigen risico. Parkeer geen fietsen erbuiten en maak geen fietsen vast aan bouwhekken of andermans fiets!

Speelt het Noord Nederlands Orkest samen met andere artiesten?

Dat klopt! Het Noord Nederlands Orkest (NNO) speelt samen met o.a. Mooi Wark, Tangarine, Alides Hidding, Bert Heerink & Jan Akkerman, King of the world en Hangover Paradise. Ook speelt een talent van Popsport Drenthe een nummer met het NNO.

Wanneer vindt het Blauwe As Festival plaats?

Op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 september 2017 in Assen.

Waar vindt het Blauwe As Festival plaats?

Het Blauwe As Festival vindt plaats in de havenkade in Assen (adres: Havenkade 2)

Waar kan ik mijn fiets, scooter of auto parkeren?

Je kunt je fiets, scooter of auto parkeren op het veemarktterrein. Let op: parkeren is op eigen risico.

Adres Veemarktterrein: Nijlandstraat 133, Assen

Kan ik met mijn eigen sloep (of ander vaartuig) aanwezig zijn tijdens het festival?

Ja, dit kan, mits de sloep/het vaartuig niet te hoog is en het zicht van de bezoekers ontneemt. Het meenemen van je eigen vaartuig is gratis. Het podium bevindt zich in het water en daarom gelden er een aantal huisregels. Op deze pagina vind je meer informatie.

Is het vaarverkeer gestremd tijdens het Blauwe As Festival?

Ja. Tijdens het Blauwe As festival zal de vaarroute door het centrum gestremd zijn. Dit om een  veilig evenementengebied te kunnen garanderen. Doorvaart door het kanaal van Assen zal op vrijdag 15 en zaterdag 16 september niet mogelijk zijn.

Ik ben mindervalide maar wil graag het concert goed kunnen zien, wat moet ik doen?

Speciaal voor mindervaliden hebben wij plekken met goede zichtlijnen gereserveerd. Graag willen we u vragen uw komst kenbaar te maken via onze contactpagina zodat we hier rekening mee kunnen houden. Er zijn een beperkt aantal mindervaliden plekken beschikbaar.

Ik ben een fotograaf en wil foto's maken tijdens het Blauwe As Festival

Graag vragen we je om contact op te nemen met de organisatie zodat we je, na goedkeuring, van een accreditatie kunnen voorzien.

Zijn de sportactiviteiten gratis toegankelijk en waar kan ik mij inschrijven?

Ja, deze zijn gratis toegankelijk. Zorg wel dat je jezelf op tijd inschrijft omdat er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn. Inschrijving kan op de dag zelf bij de desbetreffende activiteit.